SCROLL NAAR BENEDEN VOOR DE NEDERLANDSE VERSIE

Dear quiz player(s),

Please note: When placing your booking, you enter into a payment obligation; your booking is final.

You have booked one or more tables for our pub quiz. Because the pub quiz is always a busy evening, and we want everything to run as smoothly as possible, we kindly, yet urgently, ask you to observe the following;

1. Be on time. The quiz starts at 8:30 pm. Please be present at 20:15 at the latest!

2. In some venues, we only accept cash payments regarding the entry fee; please check the booking page for further details. Drinks and food can be paid for with a debit card. The full price of the table you’ve booked will be charged. Do you have an extra player that would like to join? Contact us in advance to check if that is possible!

3. To avoid a long line and delays  the first person arriving from your team pays your team’s total entry fee. This saves us about 30 minutes of check-in time! You will have all the time in the world to settle the entry fee per person at your table!

4. Stick to the table assignment. Tables are linked to team names in the register. Switching tables results in the possibility that you have to pay for the ordered drinks and food at both tables.

If you plan to come with more people than you specified when booking, please get in touch with us via WhatsApp (06-14870161) to check if that is possible. If you show up with more players without prior contact, there is a possibility that there is no room for them, and we cannot admit them.

The organization may use the phone number you provide during booking to provide you with information about the event.

Waiting list policy
If a pub quiz reaches its capacity, you have the option to place a reservation on a waiting list should any team withdraw their booking. Our waiting list operates on a fully automated software, ensuring that available spots are allocated to teams in the order of their reservation priority. Opting to join the waiting list implies a commitment to fulfill the payment requirements once your team is shifted to the confirmed booking roster. It’s important and your responsibility to monitor your email for any updates regarding your status.

Cancelation policy
You can cancel your booking free of charge up to 24 hours before the start of the event. If you cancel less than 24 hours before the quiz starts you will be charged for your reservation.

NEDERLANDSE VERSIE

Beste quizspeler(s),


Belangrijk! Bij het plaatsen van je boeking ga je een betalingsverplichting aan, je boeking is definitief!

Je hebt één of meerdere tafels geboekt voor onze pubquiz. Omdat de pubquiz altijd een drukke avond is, en wij alles zo soepel mogelijk willen laten verlopen, vragen wij vriendelijk, doch dringend de volgende zaken in acht te nemen;

1. Zorg dat je op tijd bent. De quiz begint om 20:30 uur, zorg er s.v.p. voor dat je uiterlijk om 20.15 uur aanwezig bent!

2. In sommige cafés accepteren wij alleen contant geld met betrekking tot het deelnamegeld. Drankjes en eten kunnen gewoon met een bankpas betaalt worden. De volledige prijs van de door jullie gereserveerde tafel wordt in rekening gebracht. Heb je een extra speler die mee wil doen? Neem dan contact met ons op om te controleren of dat mogelijk is!

3. Om een lange rij, en vertraging te voorkomen, betaalt de eerste persoon die van jouw team arriveert het totale deelnamegeld van het team. Dit bespaart ons ca. 30 minuten aan checkin handelingen! Je hebt alle tijd van de wereld om aan je tafel het entreegeld per persoon met elkaar te verrekenen!

4. Houd je aan de tafelindeling. Tafels zijn in het kassasysteem gekoppeld aan de teamnamen. Van tafel wisselen resulteert in de mogelijkheid dat je de consumpties van beide tafels moet afrekenen.

Ben je van plan om met meer mensen te komen dan dat je bij je boeking hebt opgegeven, neem dan via WhatsApp (06-14870161) contact met ons op om te controleren of dat mogelijk is. Kom je zonder contact vooraf met meer spelers opdagen, dan bestaat de mogelijkheid dat er geen ruimte voor ze is, en dat wij ze niet toe kunnen laten.

De organisatie kan het telefoonnummer dat je tijdens het boeken opgeeft gebruiken om je informatie over het evenement te verstrekken.

Wachtlijst voorwaarden
Als een pubquiz zijn capaciteit bereikt, heb je de mogelijkheid om je team op een wachtlijst te plaatsen voor het geval een team zijn boeking annuleert. Onze wachtlijst wordt beheerd door volledig geautomatiseerde software, wat garandeert dat beschikbare plaatsen worden toegewezen aan teams op volgorde van hun aanmelding. Als je er voor kiest je team op de wachtlijst te plaatsen ga je akkoord met de verplichting om de betalingsvereisten te voldoen zodra je team naar de bevestigde boekingslijst wordt overgezet. Het is belangrijk en jouw verantwoordelijkheid om je e-mail in de gaten te houden voor updates over je status.

Annuleringsvoorwaarden
Je kan je reservering tot 24 uur voor aanvang van het evenement kosteloos annuleren. Als je minder dan 24 uur voor aanvang van de quiz annuleert, wordt de volledige boeking in rekening gebracht.